FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना

८०/८१ 05/07/2024 - 12:17

वोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना

८०/८१ 05/07/2024 - 12:02

वोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूछना

८०/८१ 05/07/2024 - 12:01

झुलङ्गे पुलको स्टील पार्ट्स खरिदको लागि E-BIDDING

८०/८१ 03/26/2024 - 14:53

सिलबन्दी बोलपत्र पुनः आहवान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/29/2020 - 00:00

सिलबन्दी बोलपत्र पुनः आहवान सम्बन्धी सूचना Trail Bridges

७६/७७ 05/29/2020 - 00:00

बोलपत्र दर्ता तथा खुल्ने मिति संशोधनको सूचना प्रकाशित मितिः २०७७।०१।०३

७६/७७ 04/15/2020 - 20:09

अति आवश्यक राहत सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७६।१२।२४)

७६/७७ 04/06/2020 - 21:31

माेटरसाइकल खरिद सम्बन्धि सूचना तथा स्पेशिपिःकेशन

७४/७५ 06/13/2018 - 19:26