FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
औरही राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:04 PDF icon औरही राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४.pdf
औरही गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि), नियमावली , २०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:03 PDF icon औरही गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि), नियमावली , २०७४.pdf
औरही गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन,२०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:00 PDF icon औरही गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन,२०७४.pdf
औरही गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेक ८०/८१ 07/27/2023 - 11:58 PDF icon औरही गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेक.pdf
औरही गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरको आचार संहिता , २०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 11:55 PDF icon औरही गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरको आचार संहिता , २०७४.pdf
औरही गाउँपालिका, आयोजना व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविविध, २०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 11:47 PDF icon औरही गाउँपालिका, आयोजना व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविविध, २०७४.pdf
औरही गाउँपालिका स्थानीइ स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 11:46 PDF icon औरही गाउँपालिका स्थानीइ स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन ) कार्यविधि,२०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 11:40 PDF icon एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन ) कार्यविधि,२०७४.pdf
औरही गाउँपालिकाकाे स्थानिय शिक्षा एेन ७७/७८ 01/30/2022 - 12:47 PDF icon Book 2078 (1).pdf

Pages