७६/७७

COVID - 19 काे LOCKDOWN का कारण प्रभावित कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरिब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसान परिवारको सम्बन्धित वडा कार्यालय र वडाको सर्बदलिय समितिबाट प्रमाणित भइ आएको घर परिवारको विवरण तथा वितरण गरिएको राहत विवरण।

COVID - 19 काे LOCKDOWN का कारण जिबिकोपार्जन गर्न कठिन भै प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरिब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसान परिवारको सम्बन्धित वडा कार्यालय र वडाको सर्बदलिय समितिबाट प्रमाणित भइ आएको घर परिवारको विवरण तथा वितरण गरिएको राहत विवरण।

Pages