यस गा‍पा भित्रका मा‍‍ बि तथा आ बि बिधालयहरुकाे निर्देशन सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: